گلبرگ خاطره فعالیت خود را در زمینه توزیع اسانس های شرکت های معتبر جهانی و لوازم مربوط به این حرفه شروع کرد و هم اکنون نیز با ایده های تکامل یافته در رابطه با اسانس و منابعی بهتر به این کار مشغول است. شرکت گلبرگ خاطره مشتریانی از سراسر کشور و بعضاً کشورهای همسایه دارد که نیازهای بازار اسانس خود را از طریق این شرکت تأمین می کند. نگاه هایی که گلبرگ خاطره به تأمین کننده های اسانس داشته یک نگاه علمی و تحقیقی بوده که بهترینها را برای ارائه انتخاب کند. تماس با بیش از30 شرکت تولید کننده اسانس معتبر دنیا، عرضه محصولات بیش از 20 شرکت اسانس و درک نیاز مشتریان ما را در ارائه بهترین های ممکن کمک کرده است. شرکت گلبرگ خاطره همواره کیفیت را سرلوحه کارش قرار داده است و نگاهش به قیمت نیز کاملاً رضایتی بوده و هست.