عطر؛ واژه ای که همیشه تداعی گر آرامش، لذت و زیبایی است و امروزه عطر سازی یک صنعت جهانی و ساخت آن متکی به هنر عطرسازان و دانش شیمی دانان است لذا در این زمینه افتخار داشتیم گامی کوچک در جهت شناخت عطر و عطرسازی برداریم و اکنون برای ما باعث سرور است که ترجمه کتاب ارزشمند :
The Chemistry Of Fragrances From Perfumer To Consumer
به همت و تلاش شرکت گلبرگ خاطره به اتمام رسید و این امکان فراهم شد که به عنوان خدمتی به جامعه عطر ایران تقدیم گردد.
جهت مشاهده تصویر در مقیاس بزرگتر کلیک نمایید.