عطر رشته ای تخصصی محسوب می شود که در دانشگاههای کشورهای پیشرفته اقتصادی با گرایشهای مختلف تا مدارج بالای علمی تدریس می شود. شرکتهای بزرگ عطر ساز دنیا و موسسات خصوصی مختلفی نیز کار آموزش تخصصی مباحث مختلف مربوط به عطر را بر عهده دارند. صدها کتاب و هزاران مقاله و برخی نشریه های معتر و بین المللی در این زمینه تهیه شده و سایتهای مختلفی وجود دارند که اطلاعات به روز شده در عرصه های مختلف این صنعت را در اختیار علاقمندان قرار می دهند. صنعت عطر علی رغم سابقه دیرین در عرقیجات گیاهی و اسانسهای عطری خاص در ایران متاسفانه صنعتی مهجور است و کمترین اطلاعات تخصصی ای در این زمینه وجود ندارد و حتی معروفترین کتابهای مربوط به عطر هم ترجمه نشده اند و از اساس کار عطر در ایران بکر محسوب می شود.