به نظر می آید عطرها همزاد انسان باشد، چون همواره گلها در عالم وجود داشته اند و همچنان اصلی ترین منبع استحصال بو هستند. عطرها از قدیم الایام در چین، ایران و رم باستان توسط بشر به کار گزفته می شده اند اما با انقلاب صنعتی از اوایل قرن میلادی تولید عطر به سبک امروز تکامل خود را آغاز و و در قرون بعدی مدام رو به توسعه بوده است.