پرفیومر طراح عطر است که نقش موزیسینی را داراست که نتهای مختلف را با هم در می آمیزد و آهنگهای مختلفی می سازد. او با استفاده از سفارش مشتری و به دلخواه او یا خودش تلاش می کند بهترین بوها را خلق کند.
در آزمایشگاه پرفیومر با ترکیب مواد مختلف فرمول پایه ای را برای بوی خاصی تشکیل می دهد و ثبت می کند. این فرمول سری محسوب می شود. در کارخانه های معتبر عطر سازی به طور معمول حدود 1000 ماده اولیه وجود دارد. هر کدام بسته به میزان معمول کاربرد در تانکهای متفاوت یا مشابهی نگهداری می شوند. لوله هایی از این منابع به یک خط تولید می رسد که در آن در صورت اتومات بودن تولید روبات و در غیر این صورت انسان عامل مخلوط شدن مواد اولیه مختلف در میکسر به اندازه سفارش داده شده مطابق با فرمول تایید شده قبلی می باشد.