هر ماده خوشبویی می تواند ماده اولیه در صنعت عطر سازی محسوب شود. مواد طبیعی کانی، گیاهی و حیوانی و ترکیبات شیمیایی حلقوی آروماتیک سرمنشا مواد اولیه عطر می باشند.
انواع گلها، ساقه و برگ و ریشه و دانه میوه و پوست درختان، ادویه جات و چاشنی ها نافه آهو و کف دهن نهنگ، چربی و پوست برخی حیوانات، روغنهای کانی سیلیکون و... مواده اولیه ای را تشکیل می دهند که عطرها از آنها ساخته می شود.