با توجه به شیمیایی بودن عطرها حتما باید از تماس آن با هر جای بدن پرهیز شود. استعمال پوستی عطر اکیدا ممنوع است. بوئیدن عطر در فضاهای بسته یا به حالت اشباع یا با استعمال زیاد در دراز مدت تاثیرات مخربی برای سلامتی بخصوص ریه دارد.
حتما باید به میزان خیلی کم و بر روی لباس از عطرها استفاده شود. به جای زدن مقدار زیادی عطر به مقدار کمتر مصرف کنید ولی دفعات به کار بردن آن را افزایش دهید. حداکثر روزی یک بار می توانید عطر بزنید. همه محصولات دنیای ماشینی مضر هستند پس باید تا حداکثر ممکن مراقب سلامتی خودتان باشید. بر عکس عطرهای شیمیایی عطر طبیعی مصرفش هیچ منعی ندارد. نه فقط آثار مخربی ندارد بلکه برای سلامت جسم و روح بسیار مفید است.