وقتی به روش تقطیر ، هر جزء خوشبویی از گیاه و در رأس آن گلها را درون دیگ بریزیم روغنی که از بخار و مایع شدن مخلوط آب و آن گیاه به دست می آید اسانس روغنی نام دارد.
اسانس های روغنی صرفا حاوی یک محصول آن هم به روش صد در صد طبیعی هستند. برای گرفتن عصاره ی انواع گلهای خوشبو از جمله مریم ، یاس ، رز ، نرگس و ... مقادیر بسیار زیادی از گل را می باید تقطیر کرد تا یک کیلو اسانس روغنی به دست بیاید ، این مقدار برای فرضا گل محمدی چیزی حدود ده تن است لذا اسانس های روغنی بسیار گران هستند و شاید یکی از اصلی ترین علت های رواج عطرهای ترکیبی سنتتیک همین گران بودن است و الا ترجیح محصول صنعتی به طبیعی معقول نمی باشد.