عطر در همه ی گستره کاربرد خود از کاشت مواد اولیه تا فرآوری آنها ، محصولات سنتز شده آراماتیک تا طراحی عطر تا ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهی تا بسته بندی زمینه ای کاملا خالی است و در تولید ما در تخصصی عطرهای آرایشی ، بهداشتی ، طعم دهنده متاسفانه حتی یک کارخانه در داخل کشور نداریم در سایر صنایع مرتبط نیز عمدتا وابستگی به خارج وجود دارد و در عرصه هایی مانند تشکیل کارخانه به کارگیری ماشین آلات ، چگونگی تولید و فرمولاسیون ترکیبات عطری ، دانش فنی آن تقریبا وجود ندارد ، در آراماتراپین می توان گفت هیچ کاری صورت نگرفته است. لذا در همه ی این عرصه ها هم نیاز وجود دارد و هم بازار کار که ورود به هر عرصه به همتی بلند نیاز است.