تقریبا بر مبنای تحقیقات صورت گرفته شرکت حدود 1000 کارخانه عطرسازی در نقاط مختلف دنیاوجود دارد هر چند همه ی کشورهای متمدن و با سابقه ی کهن در پیدایش صنعت عطرسازی موثر بوده اند ، می توان از کشورهای خاصی نام برد که پایه گذار عطرسازی به سبک کنونی هستند در فرانسه شهری با حدود 80 کارخانه عطرسازی وجود دارد که به آن پایتخت عطرسازی دنیا می گویند با این وجود در سال 2012 سهم 10 شرکت برتر عطرسازی از بازار جهانی این محصول حدود 75٪ بوده است که این به معنی حکومت غول های در این صنعت می باشد. جیویدن فرمینیخ آی اف اف سیمرایز تاکاساگو 62٪ بازار عطر دنیا را در انحصار خود دارد لذا رقابت در این عرصه اگر غیر ممکن نباشد بسیار بسیار سخت است به امید روزی که برندی از کشور ما نیز در میان آنها حضور یابد.