/> شرکت گلبرگ خاطره نمايندگي ايبرشم اسپانيا
حجم وسیعی از مصرف عطر در دنیا به کاربرد آن در صنایع بهداشتی اختصاص دارد در انواع شوینده ها از قبیل مایع ظرفشویی ، پودر رختشویی ، جرم گیر ، نرم کننده ، صابون ، شامپو و پارچه و دستمال معطر و... به قدری استعمال عطر معمول است که همانند صنایع آرایشی در بازار صنایع بهداشتی نیز نوع عطری که در محصول به کار می رود تاثیر بسیار مهمی در حجم و موقعیت فروش آن عطر دارد